Broer i Skotland

Skotland har mange floder, mange øer og kuperet terræn. Helt tilbage fra oldtiden har det været en udfordring at komme rundt i landet. Det er derfor logisk, at der i tidens løb er blevet opført en række forskelligartede broer.

Vi stødte på en del undervejs og videregiver hermed nogle få skotske vej- og jernbanebroer udført af henholdsvis sten, jern og beton.
 

Ældre stenbroer
 


Broerne var ofte en del af forsvarsværket på Skotlands mange borge, der typisk var bygget, så der var vand eller stejle klipper til flere sider og dermed kun en fast adgangsvej, nemlig BROEN.
 


En romansk stenbro med 3 frie spænd fører over vandet til Eilean Donan Castle.
 
De klassiske broer blev udviklet af romerne. De kaldes romanske eller gregorianske. Det er buebroer, udført af natursten, der er lagt op med knasfuger, dvs. uden mørtel. De enkelte sten ligger kileformet, så alle stenene trykker og tilsammen bliver en stabil bue. Ved senere broer opført af brændt tegl blev der oftest brugt mørtel mellem teglstenene, men statisk er de bygget efter samme trykfordelende princip.
 

Carr Old Bridge er fra 1717 og var beregnet til fodgængere og heste. Den blev oprindeligt kaldt Lyne of Dalrachney bridge, men også betegnet Funeral Bridge, da den forbandt byen med kirkegården.
Broen holder fordi trykket fra egenvægten plus den ringe belastning, den blev udsat for, går gennem naturstenene. Elegant og genialt!

 

På Skye blæste det en halv pelikan med regn ind imellem her trodsede vi elementerne for at fotografere de 2 broer ved Sligachan. Det er her, vejen mod Portree drejer fra mod Talisker.
 

Samme 3-fags stenbro ved Sligachan
 
Nyere broer (efter ca. 1800)
 
I begyndelsen af 1800-tallet kom mere moderne broer. De kunne spænde længere og klare en større belastning. Materialet var først støbejern, der blev afløst af stål og senere både af metal og armerede betonbroer.
Forthbroen ved Edinburgh er et flot eksempel på en nittet støbejernsbro. Ligeledes Iron Bridge over Severn i England og senere de danske broer: Langeliniebroen, Lillebæltsbroen m.fl.
 

Da ovenstående stenbro med de 3 buer blev for lille til den stigende og tungere trafik opførte man umiddelbart øst for denne en ny bro for landevejen mod Portree. Bemærk den nye bro også er opført af (eller beklædt med) granitsten, så den arkitektonisk passer ind i landskabet, og så den bliver mere holdbar. Statisk er de 3 små buer afløst af en stort bue, hvilket indikerer, at der er lagt jern ind i konstruktionen, der således ikke er en ægte selvbærende buekonstruktion.
 
Bro over Spey-floden. Broen er fra 1931 og ligger et stykke fra Old Spey Bridge fra 1806. Her i broen fra 1931 udnytter man kun en lille del af buevirkningen. Det er en armeret betonbro, en type som vi også har i Danmark.
 

Her er en nyere bro ved Eilean Donan Castle ved byen Dornie. Broen er fra 1990. Den afløste en lignende, men meget smallere bro på samme sted fra 1940. Broen der går over Loch Long var i perioden 1940-46 en betalingsbro. Ja, de har altid været kreative derovre.
 
Jernbanebroer - jernbaneviadukter
 

Fremkomsten af jernbanen havde i det hele taget stor betydning for udvikling af broer. Tog kan ikke klare så store stigninger som biler, så derfor er det nødvendigt at øge bæreevnen og spændvidden og herunder forbedre beregningsmetoderne. I Skotland har de et sammenhængende jernbanenet fra Kyle of Lochalsh via Beauly, Inverness, Aberdeen, Edinburgh, Glaskow, Fort Williams til Mallaig.
 


Kendere af Harry Potter har muligvis tidligere set denne jernbaneviadukt ved Glenfinnan monumentet. Betegnelsen viadukt bruges oftest, når broen går over et dalparti og i øvrigt ligger i samme højde som det tilstødende landskab. Viadukten har typisk mange brospænd, men der findes ikke en endegyldig forklaring på, hvornår man taler om en bro, og hvornår man kalder konstruktionen for en viadukt. Muligvis er der også knyttet en tidsperiode til, hvornår man bruger den enkelte betegnelse.
 

På den sidste del af strækningen mellem Fort William og Mallaig, hvor Potter-viadukten ligger, kører i dag damptog/veterantog
 

Firth of Forth-broerne er flotte eksempler på store brokonstruktioner.

Fra Edinburgh Castle kunne man på ca. 15 km afstand lige skimte toppen af de 2 flotte broer over Forth-fjorden (Firth of Forth). Broerne ligger nordvest for Edinburgh. Det er jernbanebroen til højre.
 


Jernbanebroen over Forth er fra det 19. århundrede og en af de broer, man snakker om. Der er 3 store gitterkonstruktioner forbundet med en Gerber-drager, dvs en brodel, der bæres af de tilstødende brodele.
 
Moderne vejbroer

Moderne broer laves af forspændt beton, stål og kombinationer heraf. De helt store broer er hængebroer ligesom motorvejsbroen over Firth of Forth og Storebæltsbroen, knap så store er skråstagsbroer ligesom den sydlige Farøbro og Øresundsbroen.
Moderne broer er ofte en blanding af forskellige konstruktionstyper og forskellige materialer, f.eks. er del af Øresundsbroen en kompositbro hvor den nederste del, jernbanedelen er en stålbro og motorvejsdelen foroven en betonbro.
 


Motorvejsbroen over Forth er fra det 20. århundrede. Her optaget gennem vinduet i toget mellem Edinburgh og Aberdeen.
 

 

Skye Bridge fra 1995. Fra Kyle of Lochalsh var der ind til broerne kom i midten af 1990'erne
færgefart, som udgik tæt ved stationen. Broen er fotograferet inde fra bussen, og der var regndråber på vinduet

Skye-broen spænder over et smalt stræde, og en dansk dronning fik idéen til på dette smalle sted at spænde en kæde over fjorden og kræve afgifter af de forbipasserende skibe - forløberen for Øresundstolden!

Vi kørte flere gange over Skye-broen og talte om, hvor hurtigt vi i dag kan nå ud til selv de mest afsidesliggende områder blandt andet på grund af udviklingen inden for brobyggeri. Broen var frem til 2004 en betalingsbro. SKAT (Skye and Kyle Against Toll) fik efter 9 års kamp og muligvis en kompensation i omegnen af 27 mio. £ fjernet brugerbetalingen.
 


Broer i mange lag og vinkler. Her ved den travle Waverley-banegård i Edinburgh.
 


Hvor er broen?
Fra Armadale på Skye til Mallaig var der slet ingen bro. Trafikken var ikke stor og afstanden er ca. 6 km, så selv med EU-støtte kommer der nok ikke nogen bro over Atlanterhavet, som det dybest set var på dette sted.
 
/Mads og Jan