Studietur til Skotland: Dag 3, del 2 - mandag den 30 juni 2008

Urqhuart Castle
(udtales urkurt – på engelsk)

Fremstår i dag som en ruin efter at englænderne ødelagde borgen i 1692. Borgen var oprindelig et led i en forsvarskæde, der skulle beskytte Skotland.

 
Fra Urghuart var der en fantastisk panoramaudsigt over Loch Ness

Borgruinen er meget berømt fordi den i dag fremstår som en romantisk ruin, bygget på et klippefremspring ude i Loch Ness-søen. Det var imidlertid dengang et naturligt sted at bygge, da der er op til 200 meter vand på borgens 3 sider.

Borgens oprindelse er noget usikker. Måske er den bygget oven på et piktisk fort fra 597. Vigtige årstal er:

1230
 

Alexander II
 

1297

 
kommer bogen på engelske hænder, men senere atter under den skotske kong Robert (the Bruce), der blev konge af Skotland i 1306.
 
1390

 
sloges de skotske klaner om borgen. Striden stod på i 150 år, bl.a. var den vestskotske klan MacDonalds involveret i striden.
 
1545
 
blev borgen indtaget og plyndret af klaner fra Vestskotland
 
1689-92

 
foregik det sidste slag mellem lutheranere og katolikker. Garnisionen på stedet valgte til sidst at opgive borgen, men inden de forlod stedet, sprængte de centrale dele af borgen. Derfor ligger bl.a. en stor del af porttårnet i dag som en ”løsrevet” del foran indgangen.

Efter denne episode har den lokale befolkning i et vist omfang benyttet stedet – men især har befolkningen brugt ruinen til at forsyne sig med sten og andre bygningsdele.

I 2002 indviedes et stort nyt besøgscenter.

Eilean Donan Castle
(betyden øen Donan)

Stedet er egentlig opkaldt efter en irsk biskop, der kom til Skotland år 580.

Fortet er bygget omkring 1220 – egentlig som forsvar mod vikinger, idet stedet ligger ved den såkaldte ”The Water Highway” – lige ved sammenløbet af tre lochs.

Fortet har varieret meget i størrelse gennem tiden. Det var stort i middelalderen – med mure hele vejen omkring øen. I dag fremstår det kun omtrent som en femtedel af den oprindelige størrelse.


Eilean Donan Castle ved de 3 søer

Vigtige årstal:

1719 

En gruppe spanske soldater (én kilde siger 46, en anden siger 500?) ville bruge stedet som våbenlager og base som hjælp til de skotske oprørere (jakobitterne). Det ville den engelske regering naturligvis ikke finde sig stiltiende i – og sendte derfor tre fregatter til fortet.
 

 

Efter tre dages bombardement måtte englænderne erkende, at fortets 14 fod (4½ meter) tykke mure ikke var sådan at bide skeer med. I stedet måtte englænderne ilandsætte en styrke, der efter en kort kamp overmandede det spanske kontingent.

Derefter var borgen i forfald i de følgende 200 år.
 

1911

 
Dette år købtes det forfaldne fort af en lt. colonel (oberstløjtnant) i den engelske hær, John Macrae-Gilstrap, som lod borgen restaurere og genopbygge efter den oprindelige grundplan.

Borgen kan besøges og er meget populær som lokation ved bryllupper.

/Kjeld